POJIŠTĚNÍ A ASISTENČNÍ SLUŽBY

aneb když nepomohou ani všechny zámky světa

 

  • Co je dobré vědět dřív, než podepíšete - pojišťovny jsou povinné vydávat informační dokument o pojistném produktu (IPID). Jde o zjednodušenou verzi pojistných podmínek, stručný přehled klíčových parametrů pojištění na jednu stránku. Čtěte alespoň tento IPID. Zaměřte se především na podmínky a limity plnění a výluky z pojištění. Na co si dát pozor čtěte zde.
  • Samostatné pojištění elektrokol - tento druh pojištění má jednu nespornou výhodu proti pojištění jako součásti pojištění domácnosti - má své konkrétní specifické pojistné podmínky a svou cenu, které jsou jen a pouze o (elektro)kole. Pojistné podmínky jsou tak jednodušší a více šité na míru. Více o samostatném pojištění elektrokol zde.
  • Pojištění elektrokola jako součást pojištění domácnosti - zatím stále nejrozšířenější nabídka pojištění (elektro)kol. Předmětem pojištění není jen (elektro)kolo, ale kupa dalších věcí, a tak jsou pojistné podmínky o to rozsáhlejší a hlavně nepřehlednější. Navíc pokud si nechcete rovnou s elektrokolem pojišťovat celou domácnost, je cena podstatně vyšší než u samostatného pojištění. Proto se na našich stránkách tímto typem pojištění nezabýváme. Pokud máte o tento typ pojištění zájem, zde je odkaz na přehled pojišťoven sdružených v České asociaci pojišťoven (ČAP).
  • Asistenční služby - málokdo ví, že jsou asistenční služby (pomoc při neočekávaných událostech) určitou formou pojištění. Začínají se konečně objevovat speciálně i pro elektrokola. Více o asistenčních službách zde.

 

CO JE DOBRÉ VĚDĚT O POJIŠTĚNÍ PŘEDTÍM, NEŽ PODEPÍŠETE SMLOUVU

DOPORUČENÍ: Zmapujte si vaše možnosti uskladnění elektrokola (vlastní nebo společný sklep, chodba, garáž, balkón?), dále pak vaše zvyklosti při jeho přepravě (vlakem, na nosiči auta nebo v autě?) a nakonec samotnou jízdu na něm (zastavujete často u obchodů, v restauracích, nebo třeba jezdíte na hraně rizika pádu?). Hoďte si to v bodech na papír a pak vyražte směr pojišťovna (seznam pojišťoven je zde). Nechejte si ukázat v pojistných podmínkách černé na bílém, jak jsou zrovna ty vaše "bodíky" ošetřeny.  Hlavně pozor na výluky. Pár tipů na povedená samostatná pojištění elektrokol zde.

DOPORUČENÍ 2: Pojistné podmínky nejsou žádné záživné čtení. Přečtěte si vždy alespoň IPID (informační dokument o pojistném produktu). Směrnice (EU) 2016/97 ukládá tvůrcům produktů neživotního pojištění (pojišťovnám) vypracování standardizovaného informačního dokumentu o pojistném produktu, který má poskytnout zákazníkům nezbytné informace o produktech neživotního pojištění a umožnit jim tak učinit informované rozhodnutí. IPID je stručný a jsou tam klíčové podmínky a parametry pojištění včetně výluk. Čtěte alespoň IPID, když už ne celé pojistné podmínky.

Maximální pojistná částka - tzv. limit plnění. Jde o maximální částku, kterou vám pojišťovna vyplatí při splnění všech podmínek. Ale pozor, pojišťovny při pojistné události (např. ukradnou vám elektrokolo) často zjišťují skutečnou (reálnou) cenu a tu vám vyplatí, nejvíce však do výše právě tohoto limitu. Kontrolují, zda vaše elektrokolo nebylo tzv. nadpojištěno nebo naopak podpojištěno a na základě toho často pojistné plnění krátí. Skutečná hodnota vašeho elektrokola s časem klesá, je proto dobré pravidelně upravovat maximální pojistnou částku a neplatit víc, než za to, co vám pojišťovna bude ochotna vyplatit. A pozor ještě na jednu věc. Pojišťovny se stále soustředí většinou na pojištění kol (nezmiňují specificky elektrokola), ale pokud vaše elektrokolo splňuje legislativní požadavky pro provoz na veřejných komunikacích, je na něho pohlíženo stále jako na kolo a pojišťovna by vám ho měla pojistit stejně jako obyčejné kolo - vždy si to raději ověřte před podpisem smlouvy.

Nadpojištění - je případ, kdy máte elektrokolo pojištěno na vyšší částku, než je jeho skutečná hodnota. Platíte tak sice vyšší pojistné, ale pojišťovna vám při pojistné události pojistné plnění (úhradu) zkrátí podle aktuální skutečné hodnoty vašeho elektrokola. Více o nadpojištění zde.

Podpojištění - je opakem "nadpojištění". Elektrokolo máte pojištěno na nižší částku, než je jeho skutečná hodnota. Může to znít nelogicky (a trochu nelogické to je), ale i v tomto případě můžete být pojišťovnami penalizováni za to, že jste neplatili vyšší pojistné, odpovídající skutečné hodnotě vašeho elektrokola a mohou vám pojistné plnění (úhradu) krátit. Více o podpojištění zde.

Spoluúčast - je částka, o kterou pojišťovna sníží pojistné plnění. Pojišťovny často motivují k vyšší spoluúčasti tím, že za ni nabídnou slevu na pojistném. Spoluúčast je u pojišťoven logicky velmi oblíbená, protože je to jedna z cest, jak krátit pojistné plnění a často je to nezanedbatelných 10-20% i více.

Výluka - je podmínka, při jejíž naplnění je vaše elektrokolo vyloučeno z pojistného krytí, jinými slovy, není pojištěno. Oblíbenou výlukou je např. čas mezi 22. a 6. hodinou, kdy došlo ke krádeži elektrokola z definovaného místa (např. z uzamčeného auta nebo nosiče kol). V takovém případě nedostanete vůbec nic.

Pojmy "krádež" a "krádež vloupáním" - pozor na to jak je to definováno v pojistných podmínkách. V případě krádeže vloupáním jde o vniknutí do uzavřeného prostoru lstí, nedovoleným překonáním uzamčení nebo tak, že při tom s použitím síly překoná jinou jistící překážku. To je zásadně něco jiného, než je prostá krádež, kdy vám elektrokolo jednoduše ukradnou a pojišťovna nezkoumá jak. V případě krádeže vloupáním musí být např. prokazazelné, že zloděj rozlomil zámek, vypáčil zamčené dveře apod., aby se dostal do prostoru, kde bylo uloženo vaše elektrokolo. To může být ale v dnešní době problém, kdy existují moderní technické hračky, které otevřou zámek bez jeho poškození nebo prostě jen klíče od společné kolárny mají všichni nájemníci. Pokud pak v záznamu policie je napsáno "způsob nezjištěn", máte zaděláno na nulové pojistné plnění. Více o vloupání zde.

Pojem "loupež" - další oblíbená slovní hříčka v pojistných podmínkách některých pojišťoven. Často se objevuje u krádeže elektrokola na volném prostranství podmínka, že se pojistné plnění vyplatí pouze v případě, že došlo k odcizení elektrokola při loupeži. Ovšem loupeží se rozumí zvlášť závažný trestný čin, kterým pachatel usiluje o získání cizí věci násilím či pohrůžkou okamžitého vykonání násilí. Jinými slovy, musí vás někdo přepadnout a elektrokolo vám vzít násilím. Když vám ho jen tak ukradnou od obchodu, máte smůlu.

Místo pojištění - definice míst, která pojišťovna akceptuje pro pojištění vašeho elektrokola. Tady zvlášť pozor na výluky, na které se pojištění nevztahuje nebo významně omezuje výši plnění (úhrady) ze strany pojišťovny. Pojišťovny také často redukují plnění podle místa, kde k události došlo (např. některé pojišťovny u krádeže přímo z bytu vám dají 100%, kdežto ze sklepa jen 10% a ze stojanu před obchodem dokonce 2% pojistné částky!). A to jsou jistě propastné rozdíly.

  • Domácnost - rozumí se tím váš byt nebo dům (nikoli přidružené prostory jako je sklep, půda, garáž, ty bývají specifikované zvlášť). Pojišťovny vyžadují zabezpečení zámkem (pozor, i druh zámku bývá specifikován). Výše plnění je zpravidla do 100% výše pojistné částky.
  • Sklep, garáž, půda, ostatní vedlejší prostory - je rozdíl, jestli je vedlejší prostor jen váš nebo společný. V případě společných prostor má pojišťovna vyšší nároky na zabezpečení. Pozor také na definici krádeže. Dále může požadovat uzamčení elektrokola a jeho připoutání k pevnému bodu (např. ke kotvě v podlaze) i uvnitř uzamčeného sklepa, garáže, což doporučujeme tak jako tak udělat vždy. Více o vhodných zámcích a kotvách najdete zde. A pozor na výši plnění - pojišťovny často redukují plnění i na pouhých 10% výše pojistné částky, pokud k odcizení došlo z vedlejších prostor. Naštěstí ne všechny.
  • Auto - pojišťovny rozlišují, jestli bylo elektrokolo uvnitř auta (a dokonce jestli je dovnitř auta vidět zvenku) nebo bylo na nosiči. Podle toho se liší podmínky a % výše pojistného plnění (úhrady od pojišťovny).
  • Veřejné prostranství - to jsou všechny ty obchody, kavárny, hospody, prostě místa, kde se o svého elektrického parťáka bojíme zřejmě nejvíce. Ano, riziko je zde nejvyšší, avšak nabídka pojištění je chudá a plná podmínek. Je to dáno samozřejmě vyšší rizikovostí veřejné lokality a také zhoršeným dokazováním, jak k události došlo. Pojišťovny proto mají většinou pro veřejná prostranství definovánu řadu výluk (kdy vám nebudou plnit vůbec), např. že pojištění platí jen v případě loupeže a na nic dalšího se nevztahuje nebo např. že elektrokolo musí být uzamčeno k pevnému bodu na veřejném místě k tomu určeném (typicky stojany před obchodem), tedy když ho připoutáte k dopravní značce nebo ke stromu, pojistného plnění se nedočkáte. Výše plnění za krádež na veřejném prostranství je zpravidla nejnižší, často jen 10% i méně z maximální pojistné částky. Ale opět existují světlé výjimky.

 

SAMOSTATNÉ POJIŠTĚNÍ ELEKTROKOL

DOPORUČENÍ: Nabídek samostatného pojištění elektrokol je jako šafránu, ale ty co jsou, nabízejí transparentnější a více na míru postavené podmínky (méně výluk, vyšší částky pojistných plnění, pojištění více elektrokol v rámci jednoho pojištění apod.). Níže jsou vybraná pojištění, která jsou jednoduchá, transparentní a dávají zákazníkovi skutečnou hodnotu pro většinu běžných negativních událostí.

POJIŠŤOVNA PLUSY MÍNUSY KE STAŽENÍ

EVR Evropská pojišťovna

EVR Evropská pojišťovna - logo

Pojištění kol a elektrokol

+ krádež z objektu či volného prostranství

krádež z auta či nosiče na kolo

+ loupež

+ nehoda (poškození, zničení)

+ při přepravě (poškození, zničení)

+ vandalismus

+ maximální pojistná částka 100 tis. Kč, při krádeži 50 tis. Kč

+ platné po celém světě

+ sleva 5% z pojištění za označení Datatag

v době uzavření pojistky nesmí být elektrokolo starší než 2 roky

− výluka v období mezi 22.00 až 06.00 na odcizení z vozidla nebo nosiče ¦ z volného prostoru

− nevztahuje se na škody na příslušenství a na škody věcí v záruce

spoluúčast 10%, min. 1000 Kč ¦ 20%, min. 1000 Kč při škodě způsobené nehodou

IPID a Pojistné podmínky ke stažení


Orientační ceny

Orientační ceny EVR Evropská pojišťovna Pojistění kol a elektrokol

KB Pojišťovna

KB Pojišťovna - logo

Pojištění kol CUBIQ

+ pojištění až 4 elektrokol v rámci jednoho účtu (max. částka 50 tis. Kč / elektrokolo)

+ v průběhu roku je možné v účtu měnit pojištění na jinou věc (např. v zimě z elektrokola na lyže), úplně přerušit ale nelze

+ krádež z uzamčeného prostoru (vč. auta)

+ krádež za použití násilí (překonání překážky)

+ loupež

+ rozbití (neúmyslné poškození, zničení vč. živlu)

+ smlouva na jeden měsíc s automatickou prolongací a automatická platba měsíčně stržením z platební karty

jednoduché a transparentní online sjednání a snadno dohledatelné informace (pojistné podmínky)

+ platné po celém světě

max. pojistná částka jen 50 tis. Kč

− pojišťovna nehradí, pokud nebyly do účtu nahrány dostatečně kvalitní fotografie pojištěného elektrokola

− nevztahuje se na škody na příslušenství a na škody věcí v záruce

− oprava pouze v odsouhlaseném servisu, jinak se krátí nebo nehradí vůbec

spoluúčast 10%, min. 500 Kč

− max. 3 škodní události v roce

IPID a Pojistné podmínky ke stažení zde


Orientační ceny

Orientační ceny KB Pojišťovna Pojištění kol CUBIQ

 

ASISTENČNÍ SLUŽBY PRO ECYKLISTY

DOPORUČENÍ: Pokud vás potká nehoda nebo jen nejste technicky zdatní, jsou tu asistenční služby. Jde o rychlou pomoc pro případ odcizení nebo poruchy včetně opravy defektu. Služba je dostupná non-stop. Jednoduše si zavoláte na non-stop linku a oni vám pošlou někoho, kdo vám zalepí propíchnutou pneumatiku příp. pomůže s drobnou opravou nebo vás i elektrokolo naloží a odveze do cykloservisu nebo domů.

POSKYTOVATEL PLUSY MÍNUSY KE STAŽENÍ

ALLIANZ ASSISTANCE
(AWP P&C Česká republika)

Alliant Assistance

Pojištění asistenčních služeb jízdních kol a elektrokol

+ služba speciálně pro kola a elektrokola

+ 2 varianty (jednotlivec ¦ rodina)

+ jednoduché sjednání na 1 rok s automatickým prodloužením

+ non-stop asistenční linka

+ lze připojistit vybitou baterii (řeší se odvozem)

+ oprava defektu na místě

+ odvoz v případě poruchy nebo odcizení

+ proplacení nákladů na zapůjčení náhradního elektrokola (max. 4 dny a max. 4000 Kč)

+ až 3 zásahy za dobu pojištění

+ žádná spoluúčast

jen ČR s přesahem max. 50 km za hranice

nevztahuje se na škody vzniklé na sportovní akci

vztahuje se v případě ztráty elektrokola jen na loupež, krádež vloupáním nebo překonání min. lankového zámku (elektrokolo jím musí být připoutáno k pevnému bodu)

− službu může čerpat jen pojištěný (pozor tedy v případě půjčení elektrokola)

IPID zde

Pojistné podmínky ke stažení zde


Orientační ceny (vč. připojištění vybité baterie)

  • jednotlivec - 498 Kč / rok
  • rodina - 798 Kč / rok

 

Na stránku >>> Mechanické zámky a kotvy
Na stránku >>> Alarmy a GPS lokátory
Na stránku >>> Registry elektrokol a chytré aplikace

 

Poslat stránku známému: