LEGISLATIVA A ELEKTROKOLA

aneb co je psáno, to je dáno

  

Aby mohlo být na elektrokolo tak, jak ho známe z našich silnic a cyklostezek, pohlíženo jako na "jízdní kolo" (tj. kolo bez elektrické asistence) a jako takové nemuselo splňovat dodatečné povinnosti - homologaci, registrační značky,  povinnost přilby i pro osoby starší 15 let, řidičské oprávnění a zákonné pojištění a mohlo být stejně jako "jízdní kolo" provozováno na pozemních komunikacích (vč. vyhrazených cyklostezek), musí splňovat několik podmínek daných evropskou a českou legislativou. Mezi hlavní legislativou deklarovaná omezení patří maximální výkon motoru 250 W a maximální rychlost 25 km/h., po jejíž dosažení by se měla asistence motoru vypnout.

 

Nejdůležitejší norma - OHLEDUPLNOST č. 1/0001 Sb.

o obyčejné lidské ohleduplnosti, nepřeceňování vlastních dovedností a rozumném nakládání s potenciálem elektrokola s ohledem nejen k sobě, ale především svému okolí ze dne 01.01.0001

 

Vybraná ustanovení

  • Čl. 1 odst. 1 - Buďme k sobě vždy a za všech okolností ohleduplní

Jízda na elektrokole je snazší, rychlejší, ale díky vyšší hmotnosti je elektrokolo hůře ovladatelné ve srovnání s běžným kolem. Mix těchto vlastností kombinovaný s nezkušeností či lehkomyslností může vést k zbytečným těžkým nehodám. Jezdec na elektrokole by měl jezdit s respektem a ohleduplností ke svému okolí, naučit se své elektrokolo spolehlivě ovládat a získat zkušenosti o jeho potenciálu i limitech. Jízda na elektrokole je totiž tak trochu jiná sportovní disciplína, která vyžaduje více dovedností a pozornosti než jízda na obyčejném kole. Proto se vždy a za každých okolností chovejte ohleduplně ke svému okolí, držte své elektrokolo a emoce pod kontrolou a neomezujte / neohrožujte své okolí bezohlednou jízdou. Jenom tak se budou moci vedle sebe potkávat ecyklisté, cyklisté i turisté pospolu bez nevraživosti a osočování a oficiálních norem (uvedených níže) upravujících podmínky pro použití elektrokol nebude nakonec potřeba. Díky moc za to!

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 168/2013 Sb.

o schvalování dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozoru nad trhem s těmito vozidly ze dne 15.1.2013

Stránka EU s Nařízením č. 168/2013 Sb. v češtině - zde nebo přímo ke stažení (PDF) - zde

 

Vybraná ustanovení

  • Čl. 2 odst. 1 - "Toto nařízení se vztahuje na všechna dvoukolová a tříkolová vozidla a čtyřkolky spadající do kategorií uvedených v článku 4 a v příloze I (dále jen „vozidla kategorie L“), jež jsou určeny k provozu na veřejných komunikacích, včetně těch, jež jsou zkonstruovány a vyrobeny v jedné nebo více etapách, a na systémy, konstrukční části a samostatné technické celky, jakož i díly a zařízení, zkonstruované a vyrobené pro taková vozidla."
  • Čl. 2 odst. 2 - "Toto nařízení se nevztahuje na tato vozidla:

písm. d) vozidla určená výlučně k soutěžnímu využití;

písm. g) vozidla určená především pro využití v terénu a zkonstruovaná pro jízdu na nezpevněném povrchu

písm. h) šlapací jízdní kola s pedály, která jsou vybavena přídavným elektrickým motorem s maximálním trvalým výkonem nižším nebo rovným 250 W, jehož motor je vyřazen z činnosti, jestliže cyklista přestane šlapat, a jinak je jeho výkon postupně snižován až do vyřazení motoru z činnosti, dokud rychlost vozidla nedosáhne 25 km/h.

  

Komentář: Podle výše uvedeného ustanovení čl. 2 odst. 2 písm. g) se má za to, že na elektrokola výrobcem označená "především pro využití v terénu a zkonstruovaná pro jízdu po nezpevněném povrchu" se Nařízení EP a Rady EU č. 168/2013 Sb. nevztahuje (není tedy omezeno ani výkonem motoru, ani rychlostí, při které motor jezdci asistuje). K danému tématu existuje na internetu několik článků s právním výkladem, např. zde.

 

Vyhláška č. 341/2014 Sb.

o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích ze dne 19.12.2014

Stránka s Vyhláškou č. 341/2014 Sb. v češtině - zde

Vybraná ustanovení

  • Příloha č. 12Technické požadavky na konstrukci a stav výbavy

oddíl C - Technické požadavky na výbavu jízdních kol, potahových vozidel a ručních vozíků:

bod 8 - Jízdní kolo může být vybaveno dodatečně pomocným motorkem, jestliže:

a) bude nadále zachován původní charakter jízdního kola podle bodu 1 a 2 (Přílohy č. 12, oddíl C),

b) pomocný motorek bude přiměřeně plnit podmínky ustanovení § 19 zákona,

c) jeho výkon nepřesáhne 1 kW (1000 W),

d) v případě použití spalovacího motoru, nebude mít takový motor objem válce nebo válců větší než 50 cm3

e) maximální konstrukční rychlost nebude vyšší než 25 km.h-1 a

f) montáž pohonného systému - motor, nádrž paliva nebo akumulátor na jízdní kolo, si nevyžádá zásah na jeho nosných částech.

Pokud vozidlo splňuje všechny výše uvedené požadavky, považuje se pro potřeby této vyhlášky nadále za jízdní kolo.

 

Komentář: Vzhledem k tomu, že Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 168/2013 Sb. je vydáno Evropským parlamentem a Radou EU jako "Nařízení", je nadřazeno Vyhlášce č. 341/2014 Sb. Platí tedy omezení výkonu motoru elektrokola na maximálně 250 W.

 

Norma ČSN EN 15194 - jízdní kola s pomocným elektrickým pohonem

EPAC (Standard for Electronically Power Assisted Cycles) s účinností od 05/2018

Stránka s Normou ČSN EN 15194 v angličtině k zakoupení - zde

 

Tato norma zpřesňuje technické požadavky na elektrickou výbavu elektrokol a jejich značení. Jejím dodržováním jsou vázáni všichni výrobci elektrokol dodávající své výrobky na evropský trh. 

 

Poslat stránku známému: